E-papieros a zdrowie

Opinia lekarzy na temat e-papierosów

Lekarze w Polsce zdecydowali się opracować informacje na temat e-papierosów. Odpowiadają na szereg pytań i korygują fałszywe informacje, które pojawiły się w mediach, więcej TUTAJ.

Czy e-papieros pomaga rzucić palenie?

Wg doktora n. med. Piotra Muldner-Nieckowskiego w likwidacji nałogu palenia tytoniu e-papieros jest dużo skuteczniejszy niż plastry, gumy do żucia i tabletki z nikotyną, które nie likwidują uzależniania od czynności palenia. Papierosy elektroniczne są pod każdym względem lepsze i zdrowsze od tradycyjnych. 60% palaczy elektronicznych papierosów rzuca tradycyjne palenie! Czytaj więcej

O glikolu propylenowym

Źródło: http://www.digicig.pl/dc/:

 • Glikol propylenowy używany w e-papierosach wg polskiego prawa jest niegroźny dla zdrowia (nie figuruje w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzełnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem)
 • Amerykańska Food and Drug Administration określiła glikol propylenowy jako „generally recognized as safe” (ogólnie uważany za bezpieczny) dodatek do produktów spożywczych, środków higienicznych oraz kosmetyków.
 • Wg Encyklopedii Britannica, glikol propylenowy, choć właściwościami przypomina glikol etylenowy (toksyczny), jest nietoksyczny i szeroko stosowany w produkcji żywności, przemyśle kosmetycznym i środków higieny jamy ustnej jako rozpuszczalnik, konserwant i nawilżacz
 • Glikol propylenowy jest bezbarwną, bezwonną, oleistą cieczą doskonale rozpuszczalną w wodzie, o delikatnie słodko-gorzkim smaku. Jest higroskopijny (chłonie wilgoć z powietrza), ma również właściwości antybakteryjne (jego parami odkażano niegdyś sale w szpitalach).
 • Glikol propylenowy nie akumuluje się w organizmie. Po spożyciu część wydalają nerki, a reszta rozkłada do kwasów mlekowego i propionowego, które są dalej metabolizowane tlenowo poprzez cykl kwasów trójkarboksylowych, lub też beztlenowo w drodze glikolizy (Ruddick 1972). (dla wyjaśnienia: kwas mlekowy i priopionowy są elementem normalnych procesów biochemicznych, zachodzących każdego dnia i dostarczajśćcych nam energii).
 • Według ustaleń WHO bezpieczna dzienna dawka glikolu propylenowego w pożywieniu wynosi 25mg/kg masy ciała (czyli ok. 2g dla dorosłego człowieka o przeciętnej wadze), aczkolwiek znaczących efektów toksycznych nie zaobserwowano nawet po podaniu znacznie większych jego ilości (Seidenfeld and Hanzlik (1932), Weil et al. (1971), Gaunt et al. (1972), Morshed et al. 1988, ).
 • W ekstremalnych i szczególnych przypadkach (np. u pacjentów poddanych długotrwałej infuzji lorazepamem) wysoki poziom glikolu we krwi (rzędu kilku gramów/litr) może doprowadzić do ostrej kwasicy mleczanowej, zaburzeń pracy nerek oraz centralnego układu nerwowego (Yaucher et al. (2003), Wilson et al. (2005), Zar et al. (2007b), Morshed et al. (1994)). Opisano przypadki zatrucia po jednorazowym przyjęciu (spożyciu) znacznej (chość dokładnie jakiej, nie zostało podane) ilości glikolu propylenowego (Cavender and Sowinski (1994), Cate and Hendrick (1980), Lolin et al. (1988).
 • Ze względu na niską prężność pary w powietrzu, inhalacja znaczących ilości glikolu propylenowego jest możliwa właściwie tylko wówczas, gdy w wyniku podgrzania bądź działania ultradźwięków zostanie on przeprowadzony w aerozol. Zarówno w przypadku zwierząt, jak i ludzi nie stwierdzono znacząco szkodliwych skutków wdychania glikolu propylenowego w takiej postaci. Zaobserwowane negatywne efekty ograniczały się do łagodnych i incydentalnych krwawień z nosa, a także wysuszania nabłonka górnych dróg oddechowych, co najprawdopodobniej związane jest z higroskopijnymi właściwościami tego związku (Cavender, F.L., et al. (1994), Suber, R.L., et al. (1989), Robertson, O.H., et al. (1947).
 • Zasadniczo glikol propylenowy nie działa podrażniajśćco na skórę, aczkolwiek wyjątki są możliwe wśród ludzi wrażliwszych, podatnych na alergie i z niektórymi schorzeniami dermatologicznymi. Żadne z jak dotąd przeprowadzonych badań nie wskazują, by glikol propylenowy był związkiem: rakotwórczym, teratogennym, mutagennym bądź toksycznym dla płodu.
 • Żaden przypadek śmierci spowodowanej przez glikol propylenowy nie został odnotowany w literaturze medycznej. Szczegółowe i bogate bibliograficznie opracowanie (w jęz. angielskim) dotyczące glikolu propylenowego można znaleźść TUTAJ.
 • Glikol propylenowy zawarty w e-papierosach ma właściwości antybakteryjne. Więcej TUTAJ.
Nikotyna trujący narkotyk

Wkłady e-papierosa mogą (ale nie muszą) zawierać nikotynę. Zalecane jest stosowanie wkładów o niskiej, a nawet zerowej zawartości nikotyny, szczególnie w przypadku osób cierpiących na choroby serca, zaburzenia krążenia, czy nadciśnienie. Z Wikipedii: nikotyna działa na organizm człowieka na wiele różnych sposobów, gdyż wiąże się trwale i blokuje działanie kilkudziesięciu różnego rodzaju enzymów. W małych dawkach działa ona stymulująco, powodując wzmożone wydzielanie adrenaliny, co powoduje wszystkie związane z tym objawy (zanik bólu i głodu, przyspieszone bicie serca, rozszerzone źrenice itp). W większych dawkach powoduje trwałe zablokowanie działania układu nerwowego, gdyż wiąże się ona trwale z tzw. receptorami nikotynowymi w komórkach nerwowych zaburzajśćc ich metabolizm. Pojawia się uczucie lekkości, następnie zmiana percepcji, zmiana postrzegania otoczenia, światłowstręt, zmęczenie, brak energii, uczucie oderwania od rzeczywistości, myślotok, wymioty, biegunka. W jeszcze większych dawkach następuje zamroczenie pola widzenia i pojawiają się często halucynacje – zazwyczaj czarno-białe „wizjonerskie” obrazy. W ekstremalnie wysokich dawkach osoba traci przytomność dostaje drgawek i może umrzeć. Nikotyna działa przeciwzakrzepowo. W przypadku palenia papierosa nikotyna działa niemal natychmiast po zażyciu (ok. 7 sekund – czas potrzebny na przedostanie się nikotyny szlakiem: jama ustna, płuca, krew krążenia małego, serce, aorta, tętnice mózgu), (czas półtrwania nikotyny w mózgu wynosi ok. 1h). Wszystko to razem powoduje, że jest ona substancją silnie uzależniającą. Nikotyna uzależnia fizycznie. Jakkolwiek dawki pochłanianie przy paleniu są minimalne, gdyż większość obecnej w papierosach nikotyny ulega spaleniu, wystarczają one do szybkiego uzależnienia.

O stronę troszczy się ITOpiekun.pl